1. ÚVOD

1.1. Zásady ochrany osobných údajov. Esencialnivune.cz (ďalej len „my“, „nás“, „spoločnosť“) sa zaväzuje rešpektovať práva na súkromie návštevníkov a ostatných používateľov našej webovej stránky (ďalej len „stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sme vytvorili (ďalej len „zásady“), aby sme návštevníkom a používateľom našich stránok zaistili bezpečnosť, ako aj príležitosť preukázať rozsiahle využívanie informačných postupov. Táto politika sa vzťahuje iba na túto webovú stránku, nie na iné webové stránky, na ktoré si môžete kliknúť, pretože každá z týchto stránok môže mať iné postupy a zásady zhromažďovania a používania údajov.

 

  1. POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA INFORMÁCIÍ

2.1. AKÉ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Pri prevádzke tejto stránky zhromažďujeme osobné informácie niekoľkými spôsobmi. Prvým je prípad, keď nás kontaktujete prostredníctvom stránky „kontakt“. Týmto nám poskytnete svoje meno a e-mailovú adresu. Druhým je prípad, keď zanecháte komentár k blogovému príspevku, prostredníctvom ktorého vás môžeme požiadať o vaše meno a ďalšie informácie. Pri bežnom používaní stránky nie je potrebné poskytovať informácie prostredníctvom týchto dvoch spôsobov.

 

2.2. AKÉ ĎALŠIE INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

  1. a) AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE. Naše servery automaticky rozpoznávajú mená a IP adresy našich návštevníkov (čísla pridelené počítačom na internete). Týmto sa o vás nezverejňujú žiadne osobné informácie. Stránka môže tiež zhromažďovať anonymné „prevádzkové údaje“, ktoré vás však osobne neidentifikujú, ale môžu byť užitočné na marketingové účely alebo pri zlepšovaní ponúkaných služieb (reklama).

 

  1. b) SÚBORY COOKIES. Občas môžeme používať štandardné „súbory cookies“ hlavných aplikácií prehliadača, ktoré nám umožňujú ukladať malé množstvo údajov o vašej návšteve našich stránok. Súbory cookies nám pomáhajú zistiť, ktoré oblasti našich stránok sú užitočné a ktoré oblasti je potrebné vylepšiť pomocou programov vrátane, avšak nie výlučne, Google Analytics. Môžeme tiež používať súbory cookies zo sociálnych stránok a programov tretích strán vrátane, avšak nie výlučne, Facebook, Google Plus a Twitter. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia svojho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby ste súbory cookies odmietli. Ak tak urobíte, pravdepodobne nebudete môcť naplno využívať funkcie našej stránky, pretože niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako sú prvotne naplánované.

 

  1. POUŽÍVANIE A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

3.1. ČO ROBÍME SO ZÍSKANÝMI INFORMÁCIAMI?

       a) OSOBNÉ INFORMÁCIE. Nezverejňujeme údaje identifikácie osôb, ktoré by mohli používať tretie strany, s výnimkou tých, ktoré používame na uľahčenie prevádzky stránky, akými sú hostiteľská spoločnosť a e-mailový program na doručovanie pošty.

 

  1. b) ANONYMNÉ INFORMÁCIE. Na analýzu našich webových stránok používame anonymné informácie. Okrem toho môžeme použiť anonymné IP adresy, ktoré nám pomôžu diagnostikovať problémy s naším serverom pri správe obsahu alebo zobrazovaní obsahu podľa vašich preferencií. Pretože tieto údaje sú anonymné (tzn., že nie je možné na ich základe vás identifikovať), tieto informácie nepovažujeme za osobné údaje. Môžeme ďalej šíriť agregované informácie a vymieňať si ich s našimi obchodnými partnermi a inzerentmi, ktoré nie sú spojené s osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa našich návštevníkov a používateľov.

 

  1. c) POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE. Reklamy alebo propagačné oznámenia zobrazené na našich stránkach môžu obsahovať súbory cookies. V takom prípade nemáme prístup, resp. kontrolu nad informáciami zhromaždenými externými inzerentmi na našich webových stránkach.

 

  1. d) ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Môžeme zverejniť akékoľvek osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že je potrebné takéto konanie: (1) ak to vyžaduje zákon alebo (2) ak sa to vyžaduje na právnu ochranu našich legitímnych záujmov alebo záujmov používateľov našich stránok v súlade s platnými právnymi predpismi, resp. (3) v naliehavých prípadoch na ochranu bezpečnosti verejnosti alebo používateľov našich stránok.

 

  1. ZABEZPEČENIE

Aby sa zabránilo strate, zneužívaniu a zmene informácií, ktoré od vás získavame, zavádzajú sa na tejto stránke bezpečnostné opatrenia. Neposkytujeme však žiadne záruky, pokiaľ ide o našu schopnosť zabrániť strate, ktorá by mohla vzniknúť buď vám, alebo tretím stranám v dôsledku akejkoľvek takejto straty, zneužívania alebo zmien.

 

  1. OBLASTI WEBOVÝCH STRÁNOK, KTORÉ SÚ MIMO NAŠEJ KONTROLY

5.1. WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naše stránky môžu občas obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Ak sa rozhodnete navštíviť takéto webové stránky, berte na vedomie, že my nemôžeme tieto webové stránky nijako ovplyvniť, takže v súvislosti s webovými stránkami tretích strán nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Je vašou povinnosťou prečítať si zásady ochrany osobných údajov na daných webových stránkach a potvrdiť, že rozumiete a súhlasíte s ich metódami ochrany osobných údajov.

 

  1. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A ÚPRAVY

6.1. KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto pravidiel alebo spôsobov ochrany osobných údajov týkajúcich sa tejto stránky nás môžete kontaktovať prostredníctvom odkazu „Kontakt“ umiestnený v dolnej časti stránky.

6.2. ZMENY A AKTUALIZÁCIE

Vyhradzujeme si právo pridať, zmeniť, aktualizovať alebo upravovať tieto pravidlá tak, aby sme odrážali zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov. Takéto zmeny zverejníme na stránke, kde budú jasne viditeľné. Potom sa môžete rozhodnúť, či uvedené zmeny budete akceptovať, alebo prestanete používať naše webové stránky. Akékoľvek zmeny, aktualizácie alebo úpravy nadobudnú účinnosť 30 dní po ich uverejnení na webových stránkach. Je vašou výhradnou zodpovednosťou monitorovať všetky aktuálne zmeny. Zároveň musíte chápať a stotožniť sa s tým, že váš súhlas nie je potrebný na to, aby tieto zmeny nadobudli účinnosť.