1. ÚVOD

1.1. Zásady ochrany osobních údajů. Esencialnivune.cz (dále: „my“, „nás“, „společnost“) se zavazuje respektovat práva na soukromí návštěvníků a ostatních uživatelů naší webové stránky (dále jen „stránka“). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) jsme vytvořili s cílem poskytnout návštěvníkům a uživatelům naší stránky jistotu, a také příležitost prokázat rozsáhlé uplatnění informačních praktik. Tato politika se vztahuje pouze k této webové stránce, nikoliv k dalším webovým stránkám, ke kterým byste se mohli prokliknout, neboť každá z těchto stránek může mít jiné postupy a zásady shromažďování a používání údajů.

 

  1. POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

2.1. JAKÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Při provozování této stránky shromažďujeme osobní informace několika způsoby. Prvním je případ, kdy nás kontaktujete prostřednictvím stránky „kontakt“. Tímto nám poskytujete své jméno a e-mailovou adresu. Druhým je případ, kdy zanecháte komentář k blogovému příspěvku, prostřednictvím kterého vás můžeme požádat o vaše jméno a doplňující informace. Pro běžné používání stránky není nutné poskytovat informace prostřednictvím těchto dvou způsobů.

 

2.2. JAKÉ DALŠÍ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

(a) AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ. Naše servery automaticky rozeznávají jména a IP adresy našich návštěvníků (čísla přidělená počítačem na internetu). Tímto se o vás nezveřejňují žádné osobní informace. Stránka může také shromažďovat anonymní „provozní údaje“, které vás osobně neidentifikují, ale mohou být užitečné pro marketingové účely nebo pro zlepšení nabízených služeb (reklamy).

 

(b) SOUBORY COOKIES. Občas můžeme používat standardní funkci „cookies“ hlavních aplikací prohlížeče, která nám umožňuje na počítači ukládat malé množství údajů o vaší návštěvě našich stránek. Soubory cookies nám pomáhají zjistit, které oblasti našich stránek jsou užitečné a které oblasti je třeba vylepšit pomocí programů včetně, avšak nikoliv výlučně, Google Analytics. Také můžeme používat cookies ze sociálních stránek a programů třetích stran včetně, avšak nikoliv výlučně, Facebook, Google Plus a Twitter. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení svého prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Pokud tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci zcela využívat funkci naší stránky, protože některé funkce nemusí fungovat tak, jak byly původně plánované.

 

  1. POUŽITÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ

3.1. CO DĚLÁME SE ZÍSKANÝMI INFORMACEMI?

(a) OSOBNÍ INFORMACE. Nezveřejňujeme osobně identifikovatelné údaje, které by mohly použít třetí strany, kromě těch, které používáme k usnadnění fungování stránek, jakými jsou hostitelská společnost a e-mailový program pro doručování pošty.

 

(b) ANONYMNÍ INFORMACE. K analýze návštěvnosti našich stránek používáme anonymní informace. Kromě toho můžeme při správě našich stránek nebo při zobrazování obsahu podle vašich preferencí použít anonymní adresy IP pro účely pomoci při diagnostice problémů s naším serverem. Jelikož tyto údaje jsou anonymní (tzn., není možné vás na jejich základě identifikovat), nepovažujeme tyto informace za osobní informace.

 

(c) POUŽITÍ COOKIES. Reklamy nebo propagační oznámení zobrazené na našich stránkách mohou obsahovat cookies. Nemáme přístup ani kontrolu nad informacemi shromážděnými externími inzerenty na našich stránkách.

 

(d) ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ. Můžeme zveřejnit jakékoliv osobní informace, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je takové jednání třeba, (1) pokud to vyžaduje zákon nebo (2) pokud se to vyžaduje k právní ochraně našich oprávněných zájmů nebo zájmů uživatelů naší stránky v souladu s platnými právními předpisy, nebo (3) v naléhavých případech k ochraně bezpečnosti veřejnosti nebo uživatelů naší stránky.

 

  1. ZABEZPEČENÍ

Abychom zabránili ztrátě, zneužití a změně informací, které od vás získáme, jsou na této stránce zavedena bezpečnostní opatření. Avšak neposkytujeme žádné záruky, pokud jde o naši schopnost zabránit jakékoliv ztrátě, která by mohla vzniknout vám nebo třetím stranám v důsledku jakékoliv takové ztráty, zneužití nebo změn.

 

  1. OBLASTI WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU MIMO NAŠÍ KONTROLU

5.1. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Občas může stránka obsahovat odkazy na webové stránky třetích subjektů. Pokud se rozhodnete tyto webové stránky navštívit, berte na vědomí, že my nemůžeme tyto webové stránky nijak ovlivnit, a tedy nepřebíráme ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost. Je vaší odpovědností, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na daných webových stránkách a potvrdili, že rozumíte a souhlasíte s jejich způsoby ochrany osobních údajů.

 

  1. KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚPRAVY

6.1. KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se těchto pravidel nebo způsobů ochrany osobních údajů vztahujících se k této stránce nás můžete kontaktovat prostřednictvím odkazu „Kontakt“, který se nachází v horní části stránky.

 

6.2. ZMĚNY A AKTUALIZACE

Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv přidat, změnit, aktualizovat nebo upravit tak, aby odrážela změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Jakékoliv takové změny zveřejníme na stránce, kde budou jasně viditelné. Následně se můžete rozhodnout, zda uvedené změny budete akceptovat nebo přestanete používat naši webovou stránku. Jakékoliv změny, aktualizace nebo úpravy vstoupí v platnost 30 dní po jejich zveřejnění na stránce. Je vaší výhradní odpovědností sledovat všechny aktuální změny. Zároveň chápete a souhlasíte s tím, že váš souhlas není nutný k tomu, aby byly všechny tyto změny účinné.